Algemene voorwaarden

Identiteit van Spelconcepten.nl
Salland Horeca & Recreatie VOF handelend onder de naam ‘spelconcepten.nl”
Adres hoofdvestiging:
Holterweg 85a
8112AE Nieuw Heeten
Email: info@spelconcepten.nl

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen digitale en fysieke spelpakketten..

Artikel 2 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie payments verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor onze rekening.

Artikel 3 – Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is krijgt u hiervan bericht. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om
(a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of
(b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@spelconcepten.nl. Nadat u van ons een bevestiging en de verzendinformatie heeft ontvangen, dient u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten van de retournering zijn voor eigen rekening. Tijdens het herroepingstermijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts der mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Wanneer de sluitzegel op de doos verbroken is kunt u de game niet meer retour sturen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. Spelconcepten.nl begrijpt dat deelnemers na afloop van het spel hun enthousiasme met anderen willen delen. Deelnemers worden echter vriendelijk doch dringend verzocht om ons geheimhoudingsverzoek te respecteren en verder geen details van de game openbaar te maken of andere informatie aan derden te onthullen.

Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van Spelconcepten.nl te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren.

Artikel 7 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@spelconcepten.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 2 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen drie dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 – Geschillenregeling
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 9 – Nieuwsbrief
Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief door na het ontvangen van de nieuwsbrief op afmelden te drukken aan de onderzijde van de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

Artikel 10 – inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
Spelconcepten.nl verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.